Analýza energie

Máte zájem o levnou energii?

Jak pomůže analýza?

Důkladná analýza může odhalit i plýtvání energií.

Komplexní analýza, které provede monitoring energií dokáže odhalit i špatně nastavené technologie budov. Ať se jedná o chlazení, vytápění, osvětlení nebo vzduchotechniku, tak lze odhalit nemalé plýtvání a potenciál k úsporám spotřeby. Jako příklad může posloužit špatně nastavený termostatem k plynovému kotli. Jednoduchá oprava znamenala úsporu 73% nákladů na vytápění. Stačí napříkald špatně nastavené datum a čas a topíte v době, kdy nepotřebujete. Nebo můžete mít umístěno čidlo teploty na špatném místě, případně nemusí být správně připojeno k termostatu. Problému podobného druhu však může být víc.           Vyplatí se proto objednat komplexní analýzu vašeho firemního provozu. Více ...


Provedeme Vám analýzu spotřeby energií!

Vaše energie zlevníme

Provedeme vám analýzu ceny elektřiny nebo plynu. Naše výstupy jsou počítány podle konkrétní spotřeby domácnosti, nebo firmy. Anylýza cen energií je proto vždy individuální a přesnější oproti konkurenci. Například dostanete velice přesné výpočty oproti on-line kalkulačkám. Tyto webové nástroje vám neukáží přesná čísla, kolik můžete změnou dodavatele ušetřit. Oproti tomu analýza zpracovaná námi vám pomůže zjistit kde přesně můžete uspořit vaše finance a kolik. 

Vice...

ČEZ Distribuce investuje

V letošním roce má ČEZ Distribuce v plánu řadu investičních akcí, které umožní navýšení výkonu v daných oblastech, zajistí kvalitní a spolehlivé dodávky elektřiny. Mezi nejvýznamnější stavby s předpokládaným ukončením v roce 2016 patří například dostavba dvojitého vedení 22 kV na trase Havlíčkův Brod – Světlá nad Sázavou. Dále dokončí obnovu dvojvedení 110 kV na trase Česká Třebová – Kasíkov, posílí zkratovou odolnost v transformovně Vernéřov, dojde také na rekonstrukci vedení v trasách Čechy Střed – Pečky a Pečky – Kolín západ. Také díky rekonstrukci rozvodny 110 kV Albrechtice bude umožněno připojení dalších zdrojů a rozvoj celé uzlové oblasti Albrechtice. Celkem jsou v oklánu investice za 9 miliard korun.


Jističe nebudou rozhodující?

"Je nesmysl, aby se velikost jističe na stanovení tarifu nějak zásadně podílela, jistič je především bezpečnostní prvek,“ říká předsedkyně ERÚ Alena Vitásková. Předsedkyně Energetického regulačního úřadu (ERÚ) Alena Vitásková informovala předsedu vlády Bohuslava Sobotku o záměru zcela změnit způsob výpočtu nových tarifů..